Pasin pieni apurahaopas

Hyvä lukijani,

Tämä pieni apurahateksti on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Viime aikoina olen huomannut keskustelun apurahoista kasvaneen sosiaalisessa mediassa, joten ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki näiden ajatusteni ja neuvojen julkaisuun.

Taustaa

Suomessa apurahoja kulttuuriin, tieteeseen ja eräille muille aloille myöntävät lähinnä valtio ja yksityiset säätiöt. Apurahat voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen tyyppiin: Hakemuksetta myönnettävät stipendit, jonkin projektin kuluihin myönnettävät kohdeapurahat ja työskentelyapurahat, jotka ovat tarkoitettu elinkustannuksiin esimerkiksi taiteellisen ja tieteellisen työn ajaksi. Lisäksi eri aloilla on erilaisia apurahoihin verrattavia tukimuotoja, joita ovat esimerkiksi laatutuki ja kirjastokorvaus.

Kuvan killingit eivät liity tapaukseen.
Tämän tekstin neuvot ovat sovellettavissa kaikkiin haettaviin apurahoihin. Tekstin painotus on kuitenkin taiteen ja erityisesti musiikin apurahoissa. Neuvot perustuvat pitkään omaan kokemukseen erityisesti hakijana, mutta minulle on lisäksi kertynyt kokemusta pöydän toiselta puolelta, eli olen ollut myös myöntämässä apurahoja.

Tärkeää

Toivon, että tässä kertomistani neuvoista on apua. Sanon nyt heti kättelyssä, etten ota vastuuta, mikäli apurahahakemuksesi ei menesty, vaikka noudattaisit ohjeitani. Tekstissäni voi olla myös epäselviä kohtia, puutteita tai jopa suoranaisia virheitä. Niidenkään noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä syntynyttä apurahan hylkäystä en ota vastuulleni. Sama koskee myös aiheeseen liittyviä mahdollisia keskusteluketjujen kommenttejani täällä blogissa ja muualla sosiaalisessa mediassa.

Apurahan hakeminen

Apurahahakemuksen ylivoimaisesti tärkein osio on työsuunnitelma. Keskity siihen ja aloita työsuunnitelman teko ajoissa, viimeistään kolme kuukautta ennen deadlinea, useampivuotisissa rahoituksissa vielä aiemmin — kohta huomaat, miksi.

Hyvässä apurahahakemuksessa:

    Tajuat mitä apuraha tarkoittaa. Se ei ole palkinto, sosiaaliavustus tai kunnianosoitus vaan rahoitus, jonka myöntäminen perustuu valtaosin työ- tai projektisuunnitelmaan. Aiempi työhistoria, onnistuneet projektit ja menestys esimerkiksi kilpailuissa toki vaikuttavat, mutta ei niin paljon kuin voisi kuvitella.

    Pohjaat hakemuksesi apurahaa myöntävän tahon hakuohjeisiin. Tarkista ensin, myöntääkö apurahaa jakava taho ylipäänsä rahaa hakemaasi tarkoitukseen ja oletko kelvollinen hakemaan ao. rahaston apurahaa, toisin sanoen, kuulutko rahaston perustamiskirjassa mainittuun kohderyhmään. Katso, mitä asioita myöntöpäätöksissä painotetaan ja ota huomioon poissulkevat seikat.

    Olet tarkistanut, millaisia summia ao. rahasto on jakanut aiemmin. On yleensä turhaa hakea enemmän kuin mitä suurimmat myönnetyt summat ovat.

    Jos haet osarahoitusta projektiin, vaikutuksen tekee se, että sinulla ehkä on hankittu jo jotakin rahoitusta hanketta varten, vaikkapa se olisi omarahoitusta.

    Olet laatinut realistisen talousarvion kohdeapurahahakemukseen. Vanha urbaanilegenda ”ne myöntää yleensä aina puolet haetusta summasta, eli hae puolet ylimääräistä” ei pidä paikkaansa. Kokenut apurahalautakunnan jäsen huomaa nopeasti, mikäli budjetissa on ilmaa. Laske budjetti siis oikeiden kulujen pohjalta. Käytä apunasi tarjouspyyntöjä, internetin hintalaskureita yms. Se, että olet nähnyt talousarvioon vaivaa, tekee projektistasi uskottavan.

    Olet realistisesti suunnitellut koko apurahakauden tai kohdeapurahan aikataulun, työt ja tulokset. Arvioi kuinka monta korkeatasoista teosta ehdit apurahakauden aikana tehdä. Älä tuuttaa apurahasuunnitelmaasi valtavaa määrää projekteja. Se herättää epäilyn, että onkohan suunnitelma totuudenmukainen. Ei määrä, vaan laatu.

    Olet sopinut tilaajien tai esittäjien kanssa ainakin tarkan kokoonpanon, kantaesitysajan ja -paikan, muut mahdolliset esitykset tuovat lisäpontta. Tämä työ kannattaa aloittaa noin puoli vuotta ennen apurahan deadlinea, koska tilaajat tarvitsevat joskus paljonkin aikaa sopivan päivämäärän ja esitystilan etsimiseen — varsinkin jos tilaaja on perinteisten musiikki-instituutioiden ulkopuolinen taho. Jos näitä tietoja ei löydy, herää epäilys, että ovatko projektit hatusta vedettyjä. Näin siis säveltäjillä. Muilla aloilla noudata tätä ohjetta soveltaen.

    Projektisi tuo jotakin uutta tai erityistä taiteen kenttään. Rahoitushakemuksia on paljon, silloin projektit, jotka vaikuttavat uudistavasti taiteen kenttään erottuvat hakemuksista yleensä positiivisesti. Mutta muista, että myös pitkälinjaista korkean tason tekemistä arvostetaan, pelkkä uutuusarvo ei ole ratkaiseva.

    Olet pitänyt huolta, että taiteellinen toimintasi on merkityksellistä myös muille kuin itsellesi. Vaikka monenlaisia projekteja tuetaan, oma kokemukseni on, että huomionarvoiset kotimaiset ja erityisesti kansainväliset esitykset tuovat painoarvoa hakemukseesi ja myöhemmin ansioluetteloon.

    Olet ylipäänsä pitänyt huolta, että toimintasi on ammattimaista ja sidosryhmäsi ovat myös ammattimaisia. Heikkolaatuisiin projekteihin ei tukea tipu, eikä yleensä myöskään harrastuskuvioihin, ellei harrastajien kanssa tehtävän projektin näkökulma, toiminta tai konsepti ole jotenkin erityisen kiinnostava ja/tai laadukas.

    Pysyt totuudessa. Kaikki ilmoittamasi tiedot pitää olla lähtökohtaisesti totta. Älä liioittele saavutuksiasi CV:ssä tai yritä hämätä jättämällä jotakin olennaista kertomatta. Älä kirjoita yleisen tason liirumia ansioluetteloosi. Ei siis pelkästään: ”On voittanut useita palkintoja”, vaan yksilöi tärkeimmät palkinnot. Ilmoita rehellisesti myös kaikki saamasi aiemmat apurahat ja palkinnot pyydetyltä ajanjaksolta. Nämä tiedot tarkistetaan rahastossa ja puutteelliset maininnat voivat nostaa esiin kiusallisia kysymyksiä hakijan rehellisyydestä. Samoin ilmoita totuudenmukaisesti rahoitukset joita olet hakemassa tai aiot hakea.

    Myös mahdollinen vakituinen työsuhde on mainittava. Työskentelyapurahan aikana et yleensä voi olla muussa vakituisessa ansiotyössä. Voit toki hakea apurahaa, vaikka sinulla on vakituinen työpaikka. Jos sinulle myönnetään apuraha ja haluat käyttää sen, sinun on otettava ansiotyöstäsi virkavapaata. Joissakin tapauksissa voit työskennellä apurahan aikana noin 25% — 50 % työajastasi työskentelyapurahan rinnalla. Tämä kannattaa selvittää ao. rahastosta etukäteen. Tiedustele ennakkoon myös työnantajaltasi, onko tällainen järjestely omassa työssäsi mahdollinen.

    Et lörpöttele. Hyvä työsuunnitelma on tiivis ja sisältää vain olennaisimmat tiedot. Teosten taiteellisesta sisällöstä kannattaa kirjoittaa myös ymmärrettävästi ja napakasti.

    On sanomattakin selvää, ettet tilitä kokemiasi vääryyksiä taiteilijana ja taloustilannettasi tai hauku ja vähättele muita. Näille asioille kannattaa etsiä joku muu foorumi kuin apurahahakemus.

    Muistat että jokainen lautakunnan jäsen lukee ainakin kymmeniä hakemuksia. Olennaisten asioiden on löydyttävä helposti, eikä satasivuisen ajatusvirran rivien välistä.

    Muistat etteivät apurahaasi käsittelevät ihmiset omaa telepaattisia kykyjä. Mikäli et kirjoita jotakin asiaa hakemukseen (”Kaikkihan sen tietää”), sitä ei osata ottaa käsittelyssä huomioon.

    Olet pohtinut huolella mahdolliset suosittelijat ja pyytänyt heiltä suositussuostumuksen ajoissa, viimeistään kuukautta ennen hakuajan umpeutumista. Muistathan, että monilta suosituskirjeen laatijoilta pyydetään useita lausuntoja. Siksikin tämä kannattaa hoitaa hyvissä ajoin. Ennen yhteydenottoa suosittelijaan, olet laatinut jo valmiiksi työsuunnitelman, jonka voit heti suostumuksen saatuasi lähettää lausunnonantajalle työkaluksi suosituksen kirjoittamista varten.

    Jotkut rahastot haluavat esimerkkejä aiemmista töistäsi. Valitse ne huolella ja lähetä liitteet juuri siinä muodossa missä ne pyydetään.

    Olet tehnyt aiemmista mahdollisista apurahoistasi käyttöselvityksen rahastolle. Osa rahastoista on tämän suhteen ehdottomia; mikäli selvitystä ei ole tehty, uutta apurahaa ei myönnetä.

    Se että olet ajatellut asioita apurahahakemuksesi arvioijan näkökulmasta, toimii hakemuksenteon loppuvaiheen hyvänä yleissääntönä.

    Mikäli hakemus on paperinen, muistat allekirjoittaa hakemuksen.

    Olet tarkistanut hakemuksesi sisällön ja kieliasun useaan kertaan ennen lähettämistä. Minä olen joskus torpedoinut oman mahdollisuuteni apurahaan yksinkertaisesti unohtamalla rastittaa merkityksellisen kohdan hakukaavakkeessa.

    Lähetät hakemuksesi ajoissa. Et jätä lähettämistä hakuajan deadlinen viime hetkiin. Jos vastaanottajan serverillä on ruuhkaa (ja siellähän on juuri deadlinea ennen) voi pahimmassa tapauksessa käydä niin, ettet saa hakemustasi lähtemään ajoissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei yleensä käsitellä apuraharaadissa.

Lopuksi

Jos sinua askarruttaa hakemuksessasi jokin asia erityisesti, etkä löydä hakuohjeista apua, ota yhteyttä ao. rahaston asiamieheen (tms.) ja kysy asiaasi ennen hakemuksen lähettämistä.

Apurahan hakeminen on aikaavievää ja raskasta. Vielä raskaampaa on saada hylkäyskirje, varsinkin kun on mielestään tehnyt loistavan hakemuksen. Eikä auta vaikka kuinka tietäisi, että ainoastaan murto-osa hakijoista saa apurahan ja muitakin hyviä hakemuksia jää rannalle. Muista, etteivät apurahan jakajat tee päätöksiä rahoitusta vaille jääneitä vastaan, vaan yrittävät löytää juuri sillä hakukierroksella kiinnostavimmat ja parhaiten suunnitellut projektit.

Älä rakenna urahaaveitasi pelkästään apurahojen varaan. Pohdi aina hyvissä ajoin suunnitelma B, mikäli apurahaa ei myönnetä.

Älä ajattele, että teen taiteellista työtä vain silloin, kun saan apurahan. Mikäli sinulla ei ole kunnollisia näyttöjä edellisiltä vuosilta, on apurahan saaminen aina vain vaikeampaa.

Vaikka hylkäyspäätöksiä sataisi kimarana, älä lopeta hakemista, mikäli mielestäsi projektisi on tukemisen arvoinen. Jos et hae, et ainakaan saa apurahaa.

Olen hakenut itse erilaisia taiteen alan rahoituksia projekteihini noin 20 vuoden ajan. Ehkä noin joka kymmenes hakemus on tärpännyt — ja se tarkoittaa, että olen ollut todella onnekas.

Muista aina: Työsi arvoa ei mitata apurahoin.


Pasi Lyytikäinen

Kirjoittaja on säveltäjä


Kommentit

 1. Kiitos tästä hyödyllisestä kirjoituksesta Pasi! Mukava varsinkin muusikkona kertailla, mihin kannattaa kiinnittää huomiota hakiessa. Mukavaa kevään jatkoa sinulle!

  VastaaPoista
 2. Hei Hyvät naiset ja herrat, tarvitsette taloudellista apua? Olen Susan Benson. Olen lainanantaja ja myös finanssikonsultti.

  Tarvitsetko yrityslainaa, henkilökohtaista lainaa, asuntolainaa tai lainaa projektisi loppuun saattamiseksi? Jos vastauksesi on kyllä, suosittelen, että otat yhteyttä yritykseeni. Tarjoamme kaikenlaisia ​​lainapalveluja, mukaan lukien pitkä- ja lyhytaikaiset lainat. Jos haluat lisätietoja, kirjoita meille sähköpostitse: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) tai Lähetä minulle sähköpostia WhatsApp-palveluun: +447903159998 ja saa vastauksen hetkessä.

  Olemme kattava rahoituspalveluyritys ja olemme sitoutuneet auttamaan sinua täyttämään kaikki toiveesi. Olemme erikoistuneet tarjoamaan jäsenneltyjä rahoitusratkaisuja yksityisille ja yrityksille tehokkaimmalla ja nopeimmalla tavalla.

  Tässä on joitain syitä, miksi sinun pitäisi ottaa meihin yhteyttä lainan saamiseksi;
  * Mukavuus - Voit hakea lainaa missä ja milloin tahansa.
  * Joustava summa - Voit päättää, kuinka paljon haluat lainata.
  * Nopea suora rahoitus - saat lainasi 24 tunnin kuluessa hyväksynnästä.
  * Joustava korko - kohtuullinen korko 3%.
  * Korkea hyväksyntä
  * Joustava takaisinmaksu - saat mahdollisuuden valita takaisinmaksupäivä joko viikoittain, kuukausittain tai vuosittain 1-30 vuoden ajan.
  * Yksinkertainen online-sovellus.
  * Henkilökohtainen ohjaus ja asiantuntemus.
  * Ei piilotettuja maksuja

  Älä menetä mahdollisuutta varojen puutteen vuoksi. Ota nyt yhteyttä yritykseeni, voimme auttaa sinua lainalla, koska olemme auttaneet lukuisia henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat kohdanneet taloudellisia vaikeuksia ympäri maailmaa

  Jos haluat lisätietoja lainatarjouksestamme, lähetä meille lainapyyntösi tähän sähköpostiosoitteeseen sunshinefinancialgroupinc@gmail.com tai WhatsApp-palveluun numeroon +447903159998

  Välittäjät / konsultit / välittäjät ovat tervetulleita tuomaan asiakkaansa ja ovat täysin suojattuja. Työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä kaikkien osapuolten hyödyksi.

  VastaaPoista
 3. Hei; Jos tarvitset lainaa kiireellisesti, hae lainaa Novelty Financesta. Nimeni on Davina Claire, olen Novelty Financen talousjohtaja. Olen huomannut, että yksityishenkilöiden ja yritysten on niin vaikea saada lainaa joko pankeista tai muista rahoituslaitoksista. Yritykseni (Novelty Finance) tarjoaa ja auttaa sinua tarvitsemasi lainan kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: noveltyfinances@gmail.com TAI lähettää viestin WhatsAppiin numerolla +447915601531

  Halusitpa sitten piristää elämäntapaasi tai sinulla on odottamattomia kuluja, NOVELTY FINANCE -laina on se, mitä tarvitset.

  NOVELTY FINANCE on joustava: Tarjoamme sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista lainaa sopivalla takaisinmaksuajalla. Voit hakea joko vakuudellista tai vakuudetonta lainaa. Tarjoamme kattavan valikoiman henkilökohtaisia ​​lainoja, yrityslainoja, asuntolainoja ja velkajärjestelylainoja, jotka voidaan mukauttaa muuttuviin tarpeisiisi ja olosuhteisiisi erittäin alhaisella korolla.

  Mitä saat, kun haet Novelty Financeen:
  √ Välitön pääsy varoihin hyväksymisen jälkeen.
  √ Kilpailukykyiset korot (3 % vuodessa)
  √ Joustavat takaisinmaksuehdot
  √ Mahdollisuus maksaa lainasi takaisin nopeammin
  √ Helppo hyväksyntä, jos tarvitset lisävaroja
  √ Sinua ei kiirehdi maksamaan lainaa takaisin, saat aikaa lainan takaisinmaksun käynnistämiseen.
  √ Ei piilokuluja

  Kuinka hakea:
  Lainan hakeminen on nopeaa ja helppoa!
  Yritykset tai yksityishenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan lainaa Novelty Financesta ja tarvitsevat lisätietoja lainatarjouksesta, LÄHETÄ SÄHKÖPOSTI osoitteeseen (noveltyfinances@gmail.com) TAI lähetä viesti WhatsAppiin numerolla +447915601531 saadaksesi lisätietoja ja suullisia tiedotustilaisuuksia. Ehdot ovat voimassa.

  VastaaPoista
 4. Joululainatarjous on täällä jälleen ja annetaan 3% korolla erittäin edulliseen hintaan, ja tarjoamme myös henkilökohtaista, auto-, velkojen yhdistämistä, talon remonttia ja yrityslainaa. Voin auttaa sinua 100% takuulla. Enemmän kaikenlaisten projektien rahoituksella. jos kiinnostaa, lähetä sähköpostia: saara.kemi@gmail.com

  VastaaPoista
 5. Etsitkö velan vakauttamista, vakuudettomia lainoja, yrityslainoja, asuntolainoja, autolainoja, opintolainoja, henkilökohtaisia lainoja, riskipääomaa jne! Olen yksityinen lainanantaja, annan lainoja yrityksille ja yksityishenkilöille alhaisella ja kohtuullisella 2 prosentin korolla. Sähköposti osoitteeseen: christywalton355@gmail.com

  VastaaPoista
 6. Mariner Finance !! A quick note to all our valued customers who have applied for financial aid. We currently have a loan offer with a favourable loan interest rate of 3.75%. Contact us today: mariner_financecoop@hotmail.com

  VastaaPoista
 7. Hello,

  Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved between a short period of time Get access to both long and short term loans on credit check, unemployed, personal and business loans without delay through online application with 100% approval. We stand apart from other lenders because we believe in customer service,and we stay with you until you get the results you want. no matter your location just 2% per year Contact us for more details regarding the loan. WhatsApp No:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com

  Mr. Sumiti

  VastaaPoista
 8. Hei,

  Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Tarjoamme koulutuslainaa, yrityslainaa, asuntolainaa, maatalouslainaa, henkilökohtaista lainaa, autolainaa ja muita hyviä syitä 2 prosentilla. Ota yhteyttä: (dakany.endre@gmail.com) saadaksesi lisätietoja

  Kiireellinen lainatarjous.

  VastaaPoista
 9. Hei hyvät naiset ja herrat; Tarvitsetko pikalainaa 24-48 tunnin sisällä? Jos vastaus on kyllä, ehdotan, että haet lainaa meiltä Novelty Financesta sähköpostitse: noveltyfinances@gmail.com TAI WhatsApp: +447915601531.

  NOVELTY FINANCE tarjoaa rahoitusratkaisuja. Tarjoamme kaikenlaisia ​​lainapalveluita (henkilölaina, yrityslaina ja monet muut). Tarjoamme myös joustavia ja monipuolisia lainavaihtoehtoja, kuten vakuudellisia ja vakuudettomia lainoja, pitkäaikaisia ​​ja lyhytaikaisia ​​lainoja, räätälöitynä taloudellisiin tarpeisiisi.

  ✓ Helppo kiinnittää
  ✓ Joustava takaisinmaksuaika 6 - 360 kuukautta
  ✓ Erittäin kätevä - voit hakea lainaa sinulle sopivassa paikassa ja aikana.
  ✓ Välitön pääsy varoihin hyväksynnän jälkeen.
  ✓ Korkotuki (3 % vuodessa)
  ✓ Lainan takaisinmaksulla ei ole kiirettä, vaan annetaan aikaa aloittaa lainan takaisinmaksu.
  ✓ Ei piilokuluja
  ✓ Sinua ohjataan koko prosessin ajan

  Kuinka hakea:
  Lainan hakeminen meiltä on nopeaa ja helppoa!
  Lähetä meille lainahakemuksesi;
  Sähköposti: {{ noveltyfinances@gmail.com }}
  Soita tai WhatsApp meille: +447915601531.
  Ehdot ovat voimassa.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit