Sävellysprosessin alkulähteillä


Hyvät lukijani. Moni on esittänyt toiveen kertoa siitä, miten uuden sävellyksen työstäminen alkaa. Tässä kirjoituksessa yritän kuvata sävellysprosessin alkuvaiheita.

***

Minulla ei ole sävellystyölle ei ole olemassa mitään erityistä vakiintunutta prosessia tai tapaa. Se olisikin mahdotonta, sillä sävellyksen tekotapa riippuu aina tekeillä olevasta teoksesta. Vokaalimusiikkia säveltäessä oikean tekstin löytyminen on usein sävellystyön ensimmäinen askel. Orkesterimusiikkia säveltäessä lähtökohtana on usein jokin sointiväriin liittyvä idea, tai muu idea, joka toteutuu erityisen hyvin nimenomaan orkesterilla. Sooloteosta säveltäessä ensimmäiset ideat liittyvät useimmiten kyseisen soittimen luonteesta ja sen erityismahdollisuuksista. Joskus sävellystyö voi alkaa muotokokonaisuuksiin tai rytmiin liittyvistä ajatuksesta.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että sävellyksellä on harvoin vain yhtä ideaa.

***

Olen toisessa yhteydessä kirjoittanut neliosaisesta nokkahuilukappaleestani Minimalto vuodelta 2006. Haluaisin esitellä sävellysprosessia hieman sen teoksen ensimmäisen osan kautta. Ensimmäinen osa, Con ritmico, rakentuu muutamasta hyvin suoraviivaisesta ideasta.

Kun aloitin tuon kappaleen säveltämisen ensimmäinen ajatus oli virtuoosisesta nokkahuilusta. Olin kuunnellut Vivaldin ja Telemannin huilusävellyksiä ja soittanutkin piccololla Vivaldin erästä konserttoa. Minua kiehtoi nokkahuilun ketteryys. Se on tuon soittimen ehkä leimallisin piirre. Tiesin myös teoksen tilaajan, Eero Saunamäen virtuoosiset taidot.

Lainasin Eerolta nokkahuilun ja kokeilin improvisoiden erilaisia musiikillisia asioita.

Tässä vaiheessa minulla oli siis ensimmäisiä "soivia" ideoita. Ne liittyivät rytmiin ja nopeuteen.

Tilauksen suurin haaste oli ehkä sen laajuus. Eero tilasi noin 12 minuuttisen teoksen. Se on soolonokkahuiluteokseksi paljon. Nokkahuilu on yksiääninen soitin ja sen äänenvoimakkuutta voi säädellä aika rajoitetusti. Kaksitoista minuuttia kiinnostavaa musiikkia nokkahuilulle oli vaativa tehtävä.

Tätä pohtiessani sain seuraavan idean. Teos tulisi tavalla tai toisella kommentoimaan minimalismia. Erityyppisten toistojen avulla saisin rakennettua teokseen mielekästä ja jäntevää laajuutta.

Nämä ajatukset veivät nopeasti ensimmäisiin varsinaisiin nuottiluonnoksiin. Luonnostellessani minimalistisia, muutamaa säveltä hyödyntäviä tilutuksia sain seuraavan, ensimmäisen osan kannalta ratkaisevan idean: Ensimmäinen osa etenisi kolmisävelisistä rakenteista kohti kaksitoistasävelisyyttä. Idea on kuultavissa siten, että kappale etenee portaattomasti yksinkertaisuudesta kohti monimutkaisuutta ja diatonisuudesta kohti atonaalisuutta. Varsinaisen sävellystyön aikana huolehdin kuulonvaraisesti, että sävelet lisääntyvät jakso jaksolta siten, että muutos edelliseen on aina mahdollisimman pieni.

Seuraava idea tapahtui sävellystyön aikana. Halusin jaksottaa ensimmäisen osan siten, että jokainen pienoismuoto päättyy pitkille sävelille. Nämä pitkät sävelet muodostavat aina lyhyen melodian edellä käytetyistä sävelistä. Ettei ensimmäisestä osasta tulisi liian suoraviivaista, rikoin tämän muodon aivan kappaleen lopulla.

Seuraavassa nuottiesimerkki ja video (ääniraita) Minimalton ensimmäisestä osasta. Esittäjä on Eero Saunamäki.


Yllä: nuottiesimerkki: Minimalto, I osa Con ritmico (kust. Fennica Gerhman)
Alla: video(ääni), Minimalto, I osa Con ritmico
Kerrataan vielä Minimalton ensimmäisen osan syntyvaiheet ja ideat:

1. ajatus oli virtuoosisesta nokkahuilusta
2. kokeilin improvisoiden erilaisia ideoita
3. ajatus minimalismin "kommentoinnista"
4. ajatus: "kolmisävelisistä rakenteista kohti kaksitoistasävelisyyttä" (varsinaisen sävellystyön ja luonnostelun alku)
5. kuulonvarainen eteneminen sävellystyössä
6. ensimmäisen osan jaksottaminen

Vaikka tässä esitettynä ensimmäisen osan sävellystyö näyttää suoraviivaiselta, niin käytännössä se ei sitä ollut. Monet työvaiheet limittyivät toisiinsa, osa ideoista syntyi lähes yhtäaikaisesti, joidenkin ideoiden välillä oli useita viikkoja.

***

Jonkun toisen sävellykseni syntyhistoria on aivan toisentyyppinen. Säveltäminen on joka hetki uniikkien valintojen tekemistä.


Kommentit

Suositut tekstit